loading

1 tydzień Wielkiego Postu

Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony − prośmy więc z ufnością:

1. Za Kościół Święty, aby oczyszczony duchem pokuty spełniał pomyślnie swoje posłannictwo w świecie.

2. Za rządzących państwami, by mieli na celu dobro całej rodziny ludzkiej.

3. Za przeżywających ciężkie pokusy, by mocą Chrystusowego zwycięstwa pokonali zasadzki szatana.

4. Za ludzi skłóconych, aby przed ołtarzem Bożym w szczerości i prawdzie pojednali się ze sobą.

5. Za zmarłych, by każdy ich czyn sprawiedliwy uczyniony z miłości został im policzony.

6. Za nas tu zgromadzonych, by dary złożone na ołtarzu Bóg przyjął jako pierwociny naszej wiary.

Boże, naszą ofiarą jest duch skruszony, nie gardź naszymi modlitwami i umocnij nas w pełnieniu dobrych czynów. Przez Chrystusa, Pana naszego.