loading

1 tydzień zwykły

Wdzięczni Dobremu Bogu za dar naszego Zbawiciela zanieśmy do Niego nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, by Pan umacniał Jego siły i zdrowie.

2. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, by w Chrystusie odnajdywali swojego Nauczyciela i wzór służby braciom.

3. Módlmy się za chorych oraz osoby towarzyszące im w cierpieniu, o umocnienie, nadzieję i łaskę zdrowia.

4. Módlmy się za ludzi słabej wiary, by doświadczyli obecności Boga i Jego miłości.

5. Módlmy się za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, by oglądali miłosierne oblicze Boga.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, byśmy całym sercem i umysłem przylgnęli do naszego Zbawiciela.

Dobry Panie, Ty wysłuchujesz swoich dzieci. Wejrzyj na nas i błogosław nam wszystkim, którzy chcemy żyć w bliskości z Tobą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.