loading

1 tydzień zwykły

Bóg w swoim miłosierdziu posłał do nas swojego Syna, aby obdarzyć nas wolnością dzieci Bożych, prośmy Go z ufnością w naszych potrzebach i wołajmy:

1. Obdarz chrześcijan na całym świecie pokojem i wytrwałością w prawdziwej wierze.

2. Dodaj mądrości tym, którzy sprawują władzę sądowniczą, aby zawsze kierowali się sprawiedliwością pochodzącą od Ciebie.

3. Umocnij serca cierpiących i chorych, aby umieli ofiarnie znosić swoje cierpienia i w ten sposób przyczyniali się do zbawienia świata.

4. Poślij swojego Ducha tym, którzy są smutni, aby Twoja radość odmieniła ich życie.

5. Wprowadź do swojego królestwa tych, którzy zginęli wskutek katastrof, wypadków i wojen.

6. Daj, abyśmy dzisiaj umieli dostrzegać Ciebie w naszych braciach i ochoczo przychodzili im z pomocą.

Ojcze, który zawsze nas wysłuchujesz, zanosimy do Ciebie nasze prośby ufni, że Ty nigdy nas nie opuścisz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.