loading

1 tydzień zwykły

Do Boga, który jest naszą tarczą i obroną, zwróćmy się z serdecznymi prośbami:

1. Za Kościół Święty, niech trwa i głosi niezachwianie miłość, którą Bóg objawił w Chrystusie.

2. Za wszystkich chrześcijan, aby przez swoją wiarę i czyny stawali się solą ziemi i światłem świata.

3. Za niewierzących, wątpiących i wszystkich, którzy odeszli od wiary, aby Bóg dał im łaskę powrotu.

4. Za ludzi, którzy skrzywdzili swoich bliskich, by naprawili wyrządzone zło i pojednali się z ludźmi i Bogiem.

5. Za nas samych, byśmy każdego dnia pogłębiali naszą więź z Bogiem i ufnie powierzali się Jego woli.

Panie Boże, jesteś naszym Ojcem, wejrzyj na nas z miłością i wysłuchaj próśb do Ciebie zanoszonych. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Amen.