loading

10.02 – niedziela, 10 lutego

Wierząc w ojcowską miłość naszego Boga,
z dziecięcą ufnością zanieśmy do Niego nasze
modlitwy:

1. Ojcze niebieski, daj Ojcu świętemu, biskupom
i prezbiterom serce dobrego pasterza.
Niech każdego dnia, z odnowioną gorliwością
i wzrastając w wierze, podejmują
zadania, które polecił im Jezus, i oddają
życie za powierzone im wspólnoty.

2. Wejrzyj, Panie, na cierpienie naszych braci
prześladowanych za wiarę. Umacniaj ich
mocą swego Ducha, aby przez męstwo
i cierpliwą miłość byli wierni Tobie do końca,
a krew współczesnych męczenników
niech stanie się zasiewem nowych chrześcijan.

3. Oddajemy Tobie, Boże, rządzących i polityków.
Uzdolnij ich do szukania jedności
i dialogu, by mogli służyć narodom
w prawdzie i razem zabiegać o wspólne
dobro ludzkości.

4. Spraw, Panie, aby uchodźcy oraz ludzie,
którzy w wyniku wojen i klęsk żywiołowych
stracili bliskich i dom, otrzymali
potrzebne wsparcie. Wzbudzaj, Panie,
ludzi dobrej woli, którzy dotrą do nich
z potrzebną pomocą.

5. Zawierzamy, Boże, Twojej dobroci tegorocznych
maturzystów i wszystkich podejmujących
obecnie ważne życiowe decyzje.
Udzielaj im światła Twojego Ducha
i umiejętności rozeznawania, aby z odwagą
szukali własnej drogi życia i chcieli nią
podążać, doświadczając pokoju i radości.

6. Wejrzyj, Ojcze, z miłością na naszą wspólnotę
eucharystyczną. Niech łaska udziału
w ofierze Jezusa przemienia nas w Niego
i uzdalnia do życia dla Twojej chwały i zbawienia
braci.

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy za wszystko,
co nam dajesz. W Twojej dobroci wysłuchaj
naszą modlitwę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.