loading

10 TYDZIEŃ W CIĄGU ROKU

Do dobrego Ojca, który jest w niebie, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby we wszystkich krajach mógł się cieszyć swobodą głoszenia Ewangelii.

2. Módlmy się za rolników, ogrodników i sadowników, aby ich trudna praca została nagrodzona obfitymi plonami.

3. Módlmy się za żyjących w związkach niesakramentalnych, aby tak, jak to tylko jest możliwe, zachowali łączność z Bogiem i dbali o modlitwę i rozwój duchowy.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących na ciele i duchu, aby Pan umocnił w nich nadzieję i miłość.

5. Módlmy się za poszukujących swojej drogi życiowej, aby potrafili dobrze rozeznać czego pragnie dla nich Bóg, zaufać Mu i pójść za Jego głosem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli dostrzec w każdym człowieku Oblicze Chrystusa i byli gotowi nieść pomoc tym, którzy się źle mają.

Boże, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie z dziecięcą ufnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.