loading

10 tydzień zwykły

Świadomi ogromnego daru przebaczenia, jaki otrzymaliśmy od Boga Ojca, w Jego Synu – Jezusie Chrystusie, prośmy o łaski dla nas i całego świata.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby z niezachwianą wiarą głosił zbawienie każdemu człowiekowi.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby potrafili się opowiadać w obronie prawdy i życia.

3. Módlmy się za młodzież by włączając się w działalność różnych wspólnot kościelnych i ruchów religijnych przyczyniała się do odnowy wiary całego Kościoła.

4. Módlmy się za dorosłych, by wspierali młodzież w podejmowaniu trudu odkrywania własnego życiowego powołania.

5. Módlmy się za zmarłych, by ci, którzy zostali zanurzeni w Męce i Śmierci Chrystusa, razem z Nim zostali przywróceni do życia.

6. Módlmy się za nas – uczestniczących w tej Eucharystii, byśmy będąc świadomi tego, że nasze obecne utrapienia gotują nam bezmiar chwały przyszłego życia, każdego dnia podejmowali walkę z grzechem.

Boże, nasz Ojcze, u Ciebie jest łaska oraz odkupienie, wysłuchaj naszych próśb, które Ci z pokorą przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.