loading

10 tydzień zwykły

Przedstawmy Panu nasze prośby będące wyrazem wrażliwości na ból i cierpienia naszych braci.

     Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.

1. Prosimy Cię o to, aby świętość Kościoła rodziła się z kontemplacji cierpiącego Chrystusa.

     Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.

2. Prosimy Cię, aby wierzący szukali uzdrowienia również w sakramentach świętych.

     Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.

3. Prosimy Cię za kraje bogate i wysoko uprzemysłowione, aby wspomagały rozwój społeczeństw od nich biedniejszych i mniej rozwiniętych.

     Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.

4. Prosimy Cię, aby osoby trudniące się opieką paliatywną w krzyżu Chrystusa odnajdywały potrzebne siły.

     Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.

5. Prosimy Cię za rodziców, którzy przeżywają żałobę z powodu śmierci dzieci, aby w Tobie odnaleźli źródło siły.

     Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy wsłuchiwali się w głos naszego Pana, który po śmierci wezwie nas do swego królestwa.

     Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.

Panie Jezu, w Twoich ranach jest nasze zdrowie – uzdrawiaj nasze serca i ciała, abyśmy nieustannie mogli Cię uwielbiać. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.