loading

10 tydzień zwykły

Świadomi naszej grzeszności pokładamy nadzieję w miłości Pana. Przepełnieni ufnością zanośmy do Niego nasze prośby:

     Wysłuchaj nas, Panie.

1. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby wszyscy Twoi wyznawcy miłowali siebie nawzajem jak bracia i siostry.

     Wysłuchaj nas, Panie.

2. Pani Jezu Chryste, prosimy, aby rządzący państwami kierowali się zawsze pragnieniem wypełniania Twojej woli.

     Wysłuchaj nas, Panie.

3. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby rodziny były otwarte na wzajemne pojednanie, dążąc do życia w pokoju i miłości.

     Wysłuchaj nas, Panie.

4. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby pogrążeni w ciemności grzechu doświadczyli Twojego miłosierdzia.

     Wysłuchaj nas, Panie.

5. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby nasi bliscy zmarli otrzymali odpuszczenie grzechów i dostąpili radości życia wiecznego.

     Wysłuchaj nas, Panie.

6. Panie Jezu Chryste, prosimy, aby Duch Święty nieustannie prowadził nas do wzrostu wiary, nadziei i miłości.

     Wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu, Ty jesteś naszym Jedynym Panem, pełnym miłosierdzia. Wysłuchaj naszych błagań i doprowadź nas do pełnej jedności z Ojcem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

jest