loading

10 tydzień zwykły DP

Ufni w Bożą dobroć zanieśmy do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pokorne prośby.

     Prowadź nas, Chryste, ku zbawieniu.

1. Jezu, Słowo Boga żywego, rozpal na nowo w Kościele zapał misyjny, aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie.

     Prowadź nas, Chryste, ku zbawieniu.

2. Jezu, pełen łaski i prawdy, obdarz pełnią Twojej mocy wszystkich pasterzy Twojego Kościoła, aby ich słowa docierały do ludzkich serc, otwierając je na przyjęcie Twoich darów.

     Prowadź nas, Chryste, ku zbawieniu.

3. Jezu, nasz Przyjacielu, prosimy Cię za rządzących państwami i stanowiących prawo, aby
przyczyniali się do budowy w świecie cywilizacji miłości, a sprzeciwiali się cywilizacji śmierci.

     Prowadź nas, Chryste, ku zbawieniu.

4. Jezu, początku i pełnio życia, pociągnij ku sobie wszystkich ludzi zagubionych, aby porzucili błędne ścieżki i uwodzicielską moc zła, a otworzyli się na działanie Ducha Świętego.

     Prowadź nas, Chryste, ku zbawieniu.

5. Jezu, nasz Zbawicielu, przyjmij do swojego królestwa wszystkich naszych zmarłych, aby mogli radować się przebywaniem z Tobą na wieki.

     Prowadź nas, Chryste, ku zbawieniu.

6. Jezu, mądrości i mocy Boża, rozpal w nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, miłość do Pisma Świętego, bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca.

     Prowadź nas, Chryste, ku zbawieniu.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy wierni obietnicom chrzcielnym żyli zgodnie z naszą wiarą i dawali gorliwie świadectwo Twemu słowu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.