loading

10 tydzień zwykły

Przedstawmy Bogu nasze prośby będące wyrazem wrażliwości na ból i cierpienia naszych braci. Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Prosimy Cię o to, aby świętość Kościoła rodziła się z kontemplacji cierpiącego Chrystusa.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Prosimy Cię za kraje bogate i wysoko uprzemysłowione, aby brały odpowiedzialność za rozwój biednych społeczeństw i pomagały im.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Prosimy Cię, aby wierzący z wiarą szukali uzdrowienia również w sakramentach świętych.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Prosimy Cię, aby osoby trudniące się opieką paliatywną w krzyżu Chrystusa odnajdywały potrzebne siły.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Prosimy Cię za rodziców, którzy przeżywają żałobę z powodu śmierci dzieci, aby w Tobie odnaleźli źródło siły.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy wsłuchiwali się w głos naszego Pana, który po śmierci wezwie nas do swego królestwa.
Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Jezu, w Twoich ranach jest nasze zdrowie – uzdrawiaj serca, ciała i poranioną historię naszego życia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.