loading

11 LIPCA – ŚW. BENEDYKTA

Przez wstawiennictwo Świętego Benedykta, patrona Europy módlmy się w sposób szczególny za mieszkańców tego kontynentu i przedstawmy Bogu nasze potrzeby:
Niech Święty Benedykt wstawia się za nami.
1. Oddajemy Ci, Ojcze, wszystkie miejsca na ziemi, gdzie trwają konflikty zbrojne. Napełniaj myślami pokoju tych, którzy decydują o używaniu przemocy i udziel wszystkim narodom daru braterskiego współistnienia w różnorodności kultur i religii.
Niech Święty Benedykt wstawia się za nami.
2. Oddajemy Ci, Ojcze, narody Europy. Daj im potrzebną mądrość i otwartość na prawdę, aby zachowując wierność chrześcijańskim korzeniom, pogłębiały wzajemną współpracę dla dobra naszego kontynentu i całej ludzkiej rodziny.
Niech Święty Benedykt wstawia się za nami.
3. Oddajemy Ci, Ojcze, wspólnoty życia konsekrowanego. Obdarz każdą Duchem miłości i ewangelicznego radykalizmu, aby gorliwie żyjąc powierzonym jej charyzmatem, stawała się świadkiem Twojej miłującej obecności w świecie.
Niech Święty Benedykt wstawia się za nami.
4. Oddajemy Ci, Ojcze, osoby zniewolone. Spraw, aby otworzyły się na przyjęcie pomocy i podjęły walkę o powrót do życia w wolności.
Niech Święty Benedykt wstawia się za nami.
5. Oddajemy Ci, Ojcze, rodziny wypoczywające na wakacjach. Niech ten czas przyczynia się do odnowienia wzajemnej miłości i lepszego budowania więzi rodzinnych w codzienności.
Niech Święty Benedykt wstawia się za nami.
6. Oddajemy Ci, Ojcze, nas samych. Pomóż nam żyć w świetle Twojej łaski, abyśmy wytrwale modląc się i pracując w pokoju, przynosili Ci chwałę.
Niech Święty Benedykt wstawia się za nami.
Wszechmogący Boże, Ty przez życie Świętego Benedykta odnowiłeś chrześcijańskie życie wielu narodów, wejrzyj łaskawie na nasze modlitwy i nas wysłuchaj. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.