loading

11 tydzień zwykły

Do Ojca niebieskiego, który wysłuchuje próśb swoich dzieci, zanieśmy nasze błagania:

1. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, aby każdy człowiek był przez nich z miłością prowadzony do zbawienia.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby Pan wlewał w ich serca odwagę do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa.

3. Módlmy się za ludzi młodych, o gotowe i hojne serca dla tych, którzy są zaproszeni do służby w Kościele, by Pan wyprawił robotników na żniwo swoje.

4. Módlmy się za ludzi, którzy szczerym sercem szukają Boga, aby doświadczyli w swoim życiu Bożej Miłości i byli zdolni do nawiązania z Nim głębszych relacji.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, sąsiadów, znajomych, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i mogli radować się przebywaniem z Bogiem w niebie.

6. Módlmy za nas uczestniczących w tej Eucharystii, by owoce płynące z Najświętszej Ofiary prowadziły nas do pełnienia w naszym życiu woli Ojca niebieskiego.

Boże, Ojcze niebieski, Ty udzielasz nam swoich łask, pokornie Cię prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.