loading

11 tydzień zwykły

Do dobrego Boga, który troszczy się o wszystkich ludzi, zanieśmy nasze ufne prośby:

1. Boże Wszechmogący, umocnij wiarę, nadzieję i miłość w Twoim Kościele, aby bramy piekielne go nie przemogły.

2. Boże litościwy, daj sprawującym rządy serca posłuszne Twej woli, aby żaden kraj nie był królestwem skłóconym.

3. Boże łaskawy, bądź oparciem dla wątpiących, by doświadczenie trudności w wierze skłoniło ich do mocniejszego przylgnięcia do Ciebie.

4. Boże potężny, bądź siłą w walce o czystość dla zniewolonych pornografią, by ich spojrzenie zawsze wyrażało miłość.

5. Boże wierny, daj wieczne szczęście zmarłym z naszych rodzin, by zbawienie było nagrodą za ich wysiłki.

6. Boże miłosierny, namaść nas Duchem Świętym, aby dziś wszystkie nasze myśli kierowały się ku Twemu Słowu.

Boże, który pozwalasz nam czynić dobro, utwierdzaj w nas daną nam przez Ciebie miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.