loading

11 tydzień zwykły

Do Boga, który sprawia, że możemy nieustannie wzrastać, zanośmy nasze prośby:

1. Módlmy się za wierzących, aby wzrastali w wierze i zbierali plony na całym świecie.

2. Módlmy się za wszystkich cierpiących, aby znaleźli wytchnienie w miłości Jezusa Chrystusa.

3. Módlmy się za błądzących, aby dzięki pomocy wiernych wyznawców Chrystusa odnaleźli drogę do Boga.

4. Módlmy się za zmarłych, aby dobry Ojciec jak najszybciej włączył ich do grona świętych w niebie.

5. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dzięki zjednoczeniu z Chrystusem byli siewcami nadziei w naszej codzienności.

Boże wszechmogący, Ty jesteś jedynym dawcą życia. Umacniaj naszą wiarę i wysłuchaj naszych pokornych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest