loading

11 tydzień zwykły DP

Do miłosiernego Boga, który nas kocha i dobrze wie, czego nam potrzeba w codziennym życiu, zanieśmy nasze prośby.

     Usłysz nas, Ojcze.

1. Prosimy Cię za Kościół, aby stawał się wspólnotą autentycznych świadków, którzy zaniosą Dobrą Nowinę o Jezusie wszystkim narodom.

     Usłysz nas, Ojcze.

2. Prosimy Cię za przywódców państw, aby podejmując decyzje, kierowali się prawym sumieniem i zasadami sprawiedliwości społecznej.

     Usłysz nas, Ojcze.

3. Prosimy Cię za wszystkich cierpiących głód, pragnienie i niedostatek, aby otrzymali potrzebną pomoc i nie załamali się na duchu i ciele.

     Usłysz nas, Ojcze.

4. Prosimy Cię za wszystkich pogrążonych w żałobie po stracie najbliższych, aby znaleźli umocnienie w wierze w życie wieczne.

     Usłysz nas, Ojcze.

5. Prosimy Cię o nagrodę szczęścia wiecznego dla wszystkich zmarłych, a szczególnie dla tych, wobec których odczuwamy specjalną wdzięczność, abyśmy razem mogli się kiedyś spotkać w królestwie niebieskim.

     Usłysz nas, Ojcze.

6. Prosimy Cię za nas, zebranych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy potrafili w otaczającym nas świecie, a zwłaszcza w drugim człowieku, odkrywać Twoje ślady, Boże.

     Usłysz nas, Ojcze.

Dobry Boże, Ty masz władzę nad wszystkim, co stworzyłeś, i zawsze nam pomagasz, gdy o to Cię pokornie i z wiarą prosimy. Wysłuchaj naszych próśb przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.