loading

11 tydzień zwykły DP

Jako dzieci jednego Ojca, który mieszka w niebie, wspólnie wołajmy do Niego.

     Przyjdź królestwo Twoje!

1. Boże, który swoim planem zbawienia ogarniasz wszystkich ludzi i wszelkie narody, pociągnij do siebie tych, którzy Cię jeszcze nie znają.

     Przyjdź królestwo Twoje!

2. Boże, który chciałeś, by Twój Syn przyjął ludzką naturę, wspomagaj tych, którzy ulegają pokusom ciała, aby mocni w wierze poddali się działaniu Twojego Ducha Świętego.

     Przyjdź królestwo Twoje!

3. Boże, który troszczysz się o chleb dla głodnych i napój dla spragnionych, błogosław pracy rolników i wszystkich, którzy nas karmią, aby nie było tych, którzy z powodu głodu, ubóstwa i bezdomności przeklinają Twoje święte Imię.

     Przyjdź królestwo Twoje!

4. Boże, który troszczysz się o każdego, a zwłaszcza o najmniejszego, wejrzyj na dzieci, które pozbawione są rodzinnego ciepła i których rodzice żyją z dala od Boga, aby dzięki świadectwu i trosce bliskich i społeczeństwa odnajdywały w sobie godność dzieci Bożych.

     Przyjdź królestwo Twoje!

5. Boże, który nieustannie wzywasz nas do siebie, przyjmij do swojego wiecznego królestwa tych, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie w ciele, aby mogli oglądać Ciebie takim, jakim jesteś.

     Przyjdź królestwo Twoje!

6. Boże, który obdarzasz nas swoim życiem, napełniaj nas łaską Twojego Ducha, abyśmy, wpatrując się nieustannie w Twoje oblicze, realizowali w naszym życiu Twój zamysł miłości.

     Przyjdź królestwo Twoje!

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszego wołania i niech Twoja wola nieustannie wypełnia się w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.