loading

11 tydzień zwykły

Do Boga Ojca, który jest wierny przymierzu, jakie przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zawarł z ludzkością, wznieśmy nasze ufne błagania i prośby:
Wysłuchaj nas, Panie.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby byli dla całego świata znakiem miłości i wierności Trójjedynemu Bogu.

Wysłuchaj nas, Panie.

2. Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego, aby rozwijały w sobie pobożność eucharystyczną.

Wysłuchaj nas, Panie.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby troszczyli się o poszanowanie, zakorzenionego w ludzkiej naturze, prawa do wolności religijnej.

Wysłuchaj nas, Panie.

4. Módlmy się za doświadczających trudności w wierze, aby przez modlitwę doszli do poznania i doświadczenia Miłości Boga objawionej w Trójcy Świętej.

Wysłuchaj nas, Panie.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy dochowali wierności Bogu w Trójcy Jedynemu, pielęgnując miłość wzajemną i pełne zaufanie wobec Kościoła.

Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, wysłuchaj prośby swojego ludu, który Cię błaga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.