loading

12 tydzień zwykły

Do Boga, który nas zawsze wysłuchuje, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby swoim życiem dawali świadectwo miłości Boga i głosili Jego dzieła.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby naród Polski dochował wierności Krzyżowi i Ewangelii.

3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby ich zaufanie Bogu pozostało niezmienne w pewności, że zło zwycięża się dobrem.

4. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby młodzi ludzie, których Bóg powołuje mieli odwagę pójścia za Nim.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli radować się ze świętymi w chwale nieba.

6. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy nigdy nie odeszli od nauki Kościoła świętego i swoją postawą zawsze wskazywali na Jezusa, jako naszego Pana.

Wszechmogący Boże, Ty wiesz co dla nas jest najlepsze, spraw abyśmy z radością przyjmowali łaski, którymi chcesz nas obdarzyć. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.