loading

12 tydzień zwykły

Do Chrystusa, któremu poddany jest cały świat, z wiarą zanieśmy nasze wołanie:

1. Módlmy się za Papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby potrafili wiernie trwać przy Bogu i stać na straży Jego przykazań.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby potrafili uznać pierwszeństwo władzy i panowania Boga nad światem.

3. Módlmy się za ekologów, aby potrafili stawiać dobro człowieka ponad troskę o pozostałe stworzenie.

4. Módlmy się za osoby pracujące w żegludze, na morzu i oceanach, aby potrafili swą pracę czynić służbą Bogu.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w szczególności za tych polecanych w dzisiejszej Eucharystii, aby mogli dostąpić oglądania Boga w niebie.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół stołu słowa i Eucharystii, abyśmy posileni świętym Pokarmem potrafili ufać Bogu w każdym życiowym położeniu.

Jezu Chryste, uwielbiamy Cię za to, że jesteś Panem wszelkiego stworzenia i umiłowałeś nas aż po śmierć. Udziel według swego miłosierdzia potrzebnych darów swemu ludowi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.