loading

12 tydzień zwykły

Zgromadzeni na modlitwie z naszym Panem, celebrując misterium Jego miłości, przedstawmy Mu nasze pokorne prośby.

1. Błogosław Ojcu Świętemu Franciszkowi w posłudze przekazywania Ewangelii Chrystusowej.

2. Błogosław ludziom, którzy zabiegają o pokój na świecie.

3. Błogosław ludziom, którzy swój czas, pieniądze i zdolności poświęcają na rzecz potrzebujących bliźnich.

4. Błogosław naszym wysiłkom na rzecz dochowania wierności złożonym przyrzeczeniom małżeńskim.

5. Błogosław tym, którzy opłakują śmierć swoich bliskich, żywym daj pocieszenie w ich smutku, a zmarłych przyjmij do Twego królestwa w niebie.

6. Błogosław naszym dążeniom do życia coraz bardziej zgodnego z Twoją Ewangelią, nawet jeśli wiąże się to z poniesieniem ofiary.

Panie Jezu, Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Wysłuchaj naszego wołania i dodaj nam odwagi, abyśmy stawali się światłem światła i solą ziemi. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.