loading

12 tydzień zwykły

Nasz Bóg obdarował nas wszelkimi dobrami. Pełni wdzięczności i ufności ośmielajmy się przedstawiać Mu nasze intencje:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby otrzymał potrzebne łaski do prowadzenia ludu Bożego do poznania całej prawdy objawionej.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby postępowali zgodnie z Bożym prawem, szanując cały świat stworzony.

3. Módlmy się za wszystkich uciśnionych, aby odnajdowali ukojenie w nieskończonym miłosierdziu Bożym.

4. Módlmy się za pogrążonych w kryzysie wiary, aby dostrzegając działanie Boże w otaczającym ich świecie, odkryli na nowo swoją relację z Bogiem.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby mogli wiecznie chwalić Pana w niebie.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy we wszelkich trudnościach nie zapominali o obecności Chrystusa w naszym życiu i do Niego się z ufnością zwracali o pomoc.

Boże Ojcze, który zawsze wysłuchujesz swoich dzieci. Wysłuchaj i nas i doprowadź do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.