loading

12 tydzień zwykły DP

Do naszego Ojca w niebie, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, zanośmy nasze pokorne wołanie:

1. Błogosław papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów oraz wszystkich, których powołałeś do swojej służby. Niechaj z wiarą i odwagą głoszą światu Twoje orędzie miłości.

2. Napełnij rządzących Duchem mądrości, aby zawsze dokonywali dobrych wyborów. Niech podejmowane przez nich decyzje przyczyniają się do rozwoju sprawiedliwości, braterstwa i pokoju w świecie.

3. Poruszaj serca Twoich dzieci, aby z oddaniem odpowiedziały na Twój głos powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego, aby nie zabrakło szafarzy Najświętszej Eucharystii.

4. Otocz czułą opieką i swoją obecnością naszych braci i siostry spragnionych Twojej obecności pod postacią chleba.

5. Przyjmij do swego królestwa tych, którzy w Tobie pokładali nadzieję, aby mogli uczestniczyć w uczcie u Twego boku w niebie.

6. Umacniaj naszą wiarę w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie, abyśmy mogli świadczyć o Twojej miłości.

Wysłuchaj nas nasz Panie i Boże i przyjdź nam z Twoją miłosierną pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.