loading

12 tydzień zwykły DP

Zwróćmy się do Boga w pokornej modlitwie, przedstawiając Mu nasze potrzeby duchowe i materialne.

1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby nie ulegali fałszywym ideologiom, konsumpcjonizmowi czy też hedonistycznemu stylowi życia, ale wybierali to, co podoba się Panu.

2. Módlmy się za Ojca Świętego oraz wszystkich biskupów i prezbiterów, aby głosząc Ewangelię słowami, świadczyli o niej całym swoim życiem.

3. Módlmy się za sprawujących władzę nad narodami, aby dążyli do pokoju w świecie, który będzie oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

4. Módlmy się za szukających prawdy i sensu życia, aby dzięki spotkaniom z ludźmi oddanymi Bogu odnaleźli drogę do Jezusa, naszego jedynego Zbawiciela.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli radować się przebywaniem z Jezusem i świętymi w niebie.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, abyśmy okazali się Jego wiernymi przyjaciółmi, zachowując aż do końca naszego ziemskiego życia nieskalaną godność dzieci Bożych.

Wszechmogący i wieczny Boże, w Twoich rękach są losy całego świata, zmiłuj się nad nami wszystkimi, wysłuchaj naszego wołania i udziel wszystkich potrzebnych nam łask, także tych, o które nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen