loading

12 tydzień zwykły DP

Do naszego Pana i Odkupiciela zanieśmy pełne ufności prośby, wołając:

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

1. Panie, prowadź swój Kościół bezpieczną drogą pośród burz i zawirowań świata oraz umacniaj jego wiarę swoim słowem.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

2. Panie, natchnij serca rządzących duchem braterskiej miłości, aby w swoich działaniach dążyli do budowania wspólnego dobra wszystkich narodów.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

3. Panie, umacniaj prześladowanych i cierpiących z powodu wojen i konfliktów zbrojnych oraz obdarz ich łaską wzajemnego przebaczenia.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

4. Panie, napełnij swoją łaską serca osób przeżywających kryzys wiary, aby, przyjmując Twoje objawienie się światu, u Ciebie, Lekarza dusz ludzkich, szukały ratunku i pokrzepienia.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

5. Panie, przyjmij do swojego królestwa prawdy i miłości wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy zginęli w tragicznych wypadkach.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

6. Panie, udziel nam daru wytrwania przy Tobie we wszystkich sytuacjach życiowych, zwłaszcza w chwilach trudnych doświadczeń.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

Dobry Boże, Ty jesteś zawsze obecny w naszym życiu i nieustannie spieszysz nam z pomocą w codziennym dążeniu do Twojego królestwa. Wysłuchaj naszych modlitw i umacniaj nas na drodze wiary i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.