loading

12 tydzień zwykły

Przez Jezusa Chrystusa, który jest naszą Nadzieją, zanieśmy do Boga w Duchu Świętym nasze modlitwy.
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za Kościół Boży, aby nieustannie zasiewał ziarna Ewangelii w ludzkie serca.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za ludzi młodych, aby odważnie przyjmowali zaproszenie Jezusa do służby Bożej w kapłaństwie i życiu zakonnym.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za rolników, aby Bóg pobłogosławił ich pracy i dał obfite plony.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby z wiarą otwierali się na uzdrawiającą serca moc Ewangelii.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się naszych bliskich zmarłych (a zwłaszcza za polecanych w tej Mszy św.), aby mogli radować się chwałą zbawionych w niebie.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na spotkaniu eucharystycznym, byśmy zawsze byli wierni Chrystusowi.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, z pokorą uwielbiamy imię Twoje. Prosimy Cię, przyjmij nasze modlitwy, które Tobie przedstawiliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.