loading

13 tydzień zwykły

Trwając przed Bogiem jako Jego umiłowane dzieci, zanośmy do Niego nasze modlitwy:

1. Za Kościół Chrystusowy, aby spełniał swoją misję głoszenia Ewangelii aż po krańce świata.

2. Za rządzących państwami, aby podejmując trudne decyzje, mieli na względzie dobro każdego człowieka.

3. Za dzieci i młodzież oraz za przebywających na urlopach, aby w czasie odpoczynku znajdowali czas na spotkanie z Bogiem.

4. Za tych, którzy boją się wziąć swój krzyż, aby słowa Jezusa dodawały im odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań.

5. Za zmarłych, aby w domu swojego Ojca odnaleźli miejsce wiecznej szczęśliwości.

6. Za nas samych, abyśmy w naszych bliźnich widzieli Jezusa i byli gotowi przyjąć ich do swojego domu.

Najlepszy Ojcze, do Ciebie zanosimy nasze modlitwy, ufni w to, że je wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.