loading

13 tydzień zwykły

Do Boga, który uzdrawia, oczyszcza i zbawia ludzi, zanośmy nasze wspólne błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby Pan nieustannie go ożywiał i kształtował zgodnie ze swoją wolą.

2. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów oraz duchowieństwo, aby kierowali Lud Boży na drogi prawdziwej i głębokiej wiary.

3. Módlmy się za wszystkich rozpoczynających wakacje, aby były one przeżyte w zgodzie z Bogiem i prowadziły do rozwoju duchowego.

4. Módlmy się za chorych, aby siłę do przyjęcia cierpienia i znoszenia go z godnością czerpali ze zbawiennej śmierci Chrystusa.

5. Módlmy się za zmarłych, aby sam Pan dał im radość obcowania z Nim w wieczności.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili gorąco wierzyć w moc Bożego działania w naszym życiu.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i udziel nam tych łask, które są nam najbardziej potrzebne, abyśmy mogli Cię chwalić na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY