loading

13 tydzień zwykły

Do Boga, który uzdrawia, oczyszcza i zbawia ludzi, zanośmy nasze wspólne błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby Pan nieustannie go ożywiał i kształtował zgodnie ze swoją wolą.

2. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów oraz duchowieństwo, aby kierowali Lud Boży na drogi prawdziwej i głębokiej wiary.

3. Módlmy się za wszystkich rozpoczynających wakacje, aby były one przeżyte w zgodzie z Bogiem i prowadziły do rozwoju duchowego.

4. Módlmy się za chorych, aby siłę do przyjęcia cierpienia i znoszenia go z godnością czerpali ze zbawiennej śmierci Chrystusa.

5. Módlmy się za zmarłych, aby sam Pan dał im radość obcowania z Nim w wieczności.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili gorąco wierzyć w moc Bożego działania w naszym życiu.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i udziel nam tych łask, które są nam najbardziej potrzebne, abyśmy mogli Cię chwalić na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.