loading

13 tydzień zwykły

Dobremu Bogu, który jest źródłem pokoju i miłości dla współczesnego świata, przedstawmy nasze prośby.

     Dobry Boże, zmiłuj się nad nami.

1. Prosimy, aby Kościół był widzialnym znakiem obecności Chrystusa we współczesnym świecie.

     Dobry Boże, zmiłuj się nad nami.

2. Prosimy, aby osoby, które oddały życie na służbę Bogu, doświadczały nieustannej Bożej pomocy i opieki.

     Dobry Boże, zmiłuj się nad nami.

3. Prosimy, aby Pan odmienił serca ludzi, których ogarnęła nienawiść i chęć odwetu i przemienił je w źródła miłości.

     Dobry Boże, zmiłuj się nad nami.

4. Prosimy, aby dla ludzi opłakujących śmierć swoich bliskich wiara w życie wieczne była źródłem nadziei i pokoju.

     Dobry Boże, zmiłuj się nad nami.

5. Prosimy, aby zaangażowanie w sprawy tego świata nie przysłoniło nam najważniejszego celu życia.

     Dobry Boże, zmiłuj się nad nami.

Dobry Boże, Ty przez Śmierć i Zmartwychwstanie Twego Syna pojednałeś świat ze sobą, wysłuchaj naszych próśb, które pokornie do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.