loading

13 tydzień zwykły

Bóg obiecał swoją obecność pośród tych, którzy jednoczą się w Jego Imię. Trwając w jedności wiary, wołajmy wspólnie:

1. Za Kościół Chrystusowy, aby przez posługę sakramentalną głosił niestrudzenie orędzie miłości i miłosierdzia.

2. Za wszystkich powołanych do służby ubogim, aby pochylając się nad każdym człowiekiem, dostrzegali w nim oblicze Chrystusa.

3. Za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach, aby czas odpoczynku był dla nich także czasem wzrastania w łasce u Boga.

4. Za tych, którzy oddalają się od Boga przez zatwardziałość w grzechu, aby mocą zanoszonych za nich modlitw odnaleźli drogę powrotu i nawrócenia.

5. Za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego.

6. Za nas samych, abyśmy karmiąc się chlebem eucharystycznym, byli świadkami wiary i wierności Bogu w naszych środowiskach.

Boże, który przez dar wiary prowadzisz nas do życia wiecznego, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.