loading

13 tydzień zwykły DP

Napełnieni wdzięcznością wobec Boga, który nieustannie nas posyła, abyśmy przez swoje świadectwo głosili światu Dobrą Nowinę, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby wiernie głosił prawdę o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby dokładali wszelkich starań, aby ludzie, za których są odpowiedzialni mogli żyć w pokoju i wolności.

3. Módlmy się za najmłodszych braci i siostry w Kościele, aby ich zapał i dziecięca ufność w dobroć Boga umacniała wiarę całego Kościoła.

4. Módlmy się za cierpiących z powodu fałszywych i niesprawiedliwych oskarżeń, aby prawda zatryumfowała.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli żyć w wiecznej szczęśliwości u Boga Ojca w niebie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, aby, przyjmując słowo Boże otwartym sercem, umacniała się w wierze, nadziei i miłości.

Boże Ojcze, który jesteś miłością, wysłuchaj naszych pokornych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.