loading

13 tydzień zwykły DP

Bóg jest miłością i życiem, pokojem i przebaczeniem, drogą i prawdą, i pragnie udzielać nam wszystkich łask, których potrzebujemy, aby dojść do pełnej jedności z Nim w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Dlatego z ufnością i wiarą wołamy do Niego:

     Obdarzaj swój Kościół jednością i pokojem.

1. Prosimy Cię za Ojca Świętego, aby jego nauczanie było słyszane i przyjmowane na całym świecie.

     Obdarzaj swój Kościół jednością i pokojem.

2. Prosimy Cię za wyznawców Chrystusa na całym świecie, aby stawali się znakiem obecności Boga pośród swojego ludu.

     Obdarzaj swój Kościół jednością i pokojem.

3. Prosimy Cię za rządzących państwami, aby będąc świadomi, że kiedyś odpowiedzą przed Panem za podejmowane decyzje, ustanawiali mądre i dobre prawa.

     Obdarzaj swój Kościół jednością i pokojem.

4. Prosimy Cię za cierpiących w czyśćcu, aby jak najszybciej weszli na wieczne gody Baranka Bożego w niebieskim Jeruzalem.

     Obdarzaj swój Kościół jednością i pokojem.

5. Prosimy Cię za nas, zebranych na Najświętszej Eucharystii, abyśmy wiernie szli za naszym Panem i Mistrzem Jezusem nie tylko w Niego wierząc, ale też będąc gotowi dla Niego cierpieć i powstawać z martwych.

     Obdarzaj swój Kościół jednością i pokojem.

Wszechmogący Boże, uznajemy Twoją władzę nad całym światem, spójrz na błagalną modlitwę swoich wiernych, którzy w Tobie pokładają nadzieję, i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.