loading

13 tydzień zwykły DP

Jezus zachęca nas dzisiaj, abyśmy z wiarą wołali do Niego. Z zaufaniem i pewnością, że nas wysłucha, módlmy się wspólnie:

     Panie, przymnóż nam wiary!

1. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby wiara przenikała ich wybory i decyzje.

     Panie, przymnóż nam wiary!

2. Módlmy się za wszystkich pasterzy Bożego ludu, aby przez swoją posługę utwierdzali wszystkich w wierze i zaufaniu wobec naszego Boga i Ojca.

     Panie, przymnóż nam wiary!

3. Módlmy się za wszystkich chorych na duszy i na ciele, aby Jezus Lekarz przyszedł im ze skuteczną pomocą.

     Panie, przymnóż nam wiary!

4. Módlmy się za pracowników Caritas, działaczy organizacji charytatywnych i wolontariuszy, aby, niosąc pomoc potrzebującym, świadczyli o Jezusie, który wydał siebie samego na zbawienie świata.

     Panie, przymnóż nam wiary!

5. Módlmy się za umierających, aby Pan przemienił ich trwogę konania w ufność i radość rozpoczęcia nowego życia w wieczności.

     Panie, przymnóż nam wiary!

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z wiarą przychodzili do Jezusa, który pragnie uzdrowić nasze dusze i ostatecznie wyzwolić nas z więzów grzechu.

     Panie, przymnóż nam wiary!

Panie nasz i Królu, który z miłości do nas przyszedłeś na ten świat, wysłuchaj naszego wołania i napełniaj nasze serca wdzięcznością za każdą łaskę, której nieustannie nam udzielasz. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie
wieki wieków.

Amen.