loading

13 tydzień zwykły

Wdzięczni Bogu za otrzymane dobrodziejstwa wznieśmy do Niego nasze pokorne prośby:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za pasterzy Kościoła świętego, aby wpatrzeni w Jezusa Chrystusa wiernie spełniali swoją misję głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za młodych, którzy stoją przed decyzją wyboru życiowego powołania, aby poszli za głosem wezwania Bożego.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za ludzi o słabej wierze, aby na nowo spotkali Jezusa i doświadczyli radości, która nadaje sens życiu.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za ludzi, którzy służą bliźnim, aby Bóg hojnie wynagrodził im ich poświęcenie.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Chrystus przyjął ich do grona zbawionych.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy pokrzepieni słowem Bożym i Ciałem Chrystusa wiernie wypełniali nasze życiowe powołanie.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, Ty jesteś naszym Najwyższym Dobrem i w Tobie odnajdujemy sens i cel naszego życia. Wysłuchaj nasze modlitwy, aby twoja chwała rozbrzmiewała przez wszystkie wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.