loading

14.02 – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA

Bóg Ojciec pragnie zbawienia każdego człowieka.
Pewni , że zawsze pragnie okazywać
nam miłosierdzie, przedstawmy Mu z ufnością
nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszyscy
ochrzczeni, przez wybory zgodne z wartościami
ewangelicznymi, świadczyli o swoim
trwaniu w Chrystusie.

2. Módlmy się za papieża (Franciszka)
i wszystkich biskupów świata, aby wsparci
wstawiennictwem Świętych Cyryla i Metodego
byli troskliwymi pasterzami powierzonych
im ludzi.

3. Módlmy się za wszystkich zaangażowanych
w dzieło nowej ewangelizacji na terenie Europy,
aby dzięki mocy Ducha Świętego pomagali
wielu ludziom w ponownym docenieniu
życia zgodnego z wiarą chrześcijańską.

4. Módlmy się za wszystkich sprawujących
władzę w Europie, aby Bóg udzielił im
mądrości i sił potrzebnych do trwania przy
wartościach, które od wieków nas kształtowały.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg okazał
im miłosierdzie i otworzył dla nich bramy
swojego królestwa.

6. Módlmy się za nas samych, uczestniczących
w ofierze Chrystusa, abyśmy byli
ludźmi niosącymi Boży pokój wszędzie
tam, gdzie zostaniemy posłani.

Boże, nasz dobry Ojcze, wysłuchaj prośby,
które Ci przedstawiamy w święto Świętych
Cyryla i Metodego, i na ich wzór uczyń nas
uległymi wobec Twojej woli. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.