loading

14 tydzień zwykły

Do Boga, który jest łagodny, miłosierny i dobry dla wszystkich, zanieśmy nasze prośby:
1. Módlmy się za papieża [Franciszka] oraz biskupów, aby kształtując swoje życie na wzór Jezusa, z miłością troszczyli się o powierzonych im wiernych.
2. Módlmy się za rządzących, aby podejmując decyzje i działania, kierowali się dobrem ludzi, którym służą.
3. Módlmy się za utrudzonych i obciążonych, aby z wiarą otworzyli się na pokrzepiający dar Bożej miłości i bliskości.
4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby w czasie wakacji doświadczyły spotkania z żywym Bogiem.
5. Módlmy się za umierających, aby było im dane oglądanie Boga, który żyje i króluje na wieki.
6. Módlmy się za nas, abyśmy trwając w obecności Jezusa i kontemplując Jego pokorne i ciche serce, znaleźli wytchnienie i ukojenie w naszym życiu.
Panie nieba i ziemi wejrzyj, prosimy, na nasze modlitwy i utwierdź naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.