loading

14 tydzień zwykły

Panu Bogu, który objawia się jako cierpliwy i miłosierny, a także sprawiedliwy Ojciec, przedstawmy nasze ufne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby kształtując swoje życie na wzór Jezusa, z miłością troszczyli się o wszystkich wierzących.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmując ważne decyzje, mieli na uwadze dobro każdego człowieka.

3. Módlmy się za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach i za tych, którzy przebywają na urlopach, aby w czasie odpoczynku znajdowali czas na spotkanie z Bogiem.

4. Módlmy się za chorych, samotnych i opuszczonych, aby słowa Jezusa Chrystusa dodawały im odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań.

5. Módlmy się za zmarłych, aby w domu Ojca niebieskiego mogli cieszyć się wieczną szczęśliwością.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w naszych bliźnich widzieli Jezusa Chrystusa i byli gotowi przyjąć ich do swojego domu.

Najlepszy Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam tych łask, które pozwolą nam uwielbiać Cię w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.