loading

14 tydzień zwykły

Jako wspólnota Kościoła zbudowanego na fundamencie wiary Apostołów i Proroków wołajmy do Boga:

1. Za Kościół Święty, aby wiernie podążał za Jezusem i dawał o Nim świadectwo aż po krańce ziemi.

2. Za wątpiących i poszukujących, aby poznali Jezusa i otrzymali łaskę wiary.

3. Za osoby ubogie w wartości duchowe, aby otworzyły się na sakramentalną obecność Chrystusa w Kościele.

4. Za przebywających na wakacjach, aby dobrze wykorzystali czas wypoczynku i zbliżyli się do Boga.

5. Za zmarłych z naszych rodzin, aby po oczyszczeniu z grzechów przeszli przez bramy nieba.

6. Za nas samych, abyśmy nie odmawiali Jezusowi wiary w Jego moc uzdrowienia naszego serca.

Boże miłości, Boże cudów, Ty jesteś godny wszelkiej chwały i dziękczynienia teraz i na wieki wieków.
Amen