loading

14 tydzień zwykły DP

Do Boga Ojca, który nieustannie troszczy się o nasze życie, zanieśmy ufne prośby.

1. Módlmy się za kapłanów i wszystkich głoszących Dobrą Nowinę, aby ich słowo dotarło do ludzkich serc i napełniło je wiarą w Bożą miłość.

2. Módlmy się za wszystkie narody świata, aby potrafiły żyć w pokoju i wzajemnym poszanowaniu.

3. Módlmy się za wszystkie dzieła i inicjatywy, które wspierają powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, a szczególnie za Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, aby owocnie podtrzymywało młodych w drodze do służby Bożej.

4. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu braku sensu życia, aby doznali pocieszenia i odnaleźli drogę do Jezusa Chrystusa.

5. Módlmy się za zmarłych, aby doznali radości życia wiecznego w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie odrzucali słowa życia i wiernie pełnili wolę naszego Ojca.

Panie Boże, pełen cierpliwości i miłości, wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.