loading

14 tydzień zwykły DP

Z głęboką wiarą, do której nas zachęca sam Mistrz z Nazaretu, Syn Boga żywego, módlmy się wspólnie do Ojca niebieskiego w intencjach Kościoła i świata.

1. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, biskupów i prezbiterów, aby umieli właściwie odczytywać znaki czasu i wyjaśniać je powierzonym sobie wiernym.

2. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie, aby nieustannie wspierała ich modlitwa ludu Bożego, gdy niosą światło chrześcijańskiej wiary do tych, do których ona jeszcze nie dotarła.

3. Módlmy się za ludzi ubogich, samotnych, bezdomnych, chorych i niepełnosprawnych, aby nigdy nie wątpili w Bożą miłość i miłosierdzie.

4. Módlmy się za młodych, którzy w swoim sercu słyszą głos wołający ich do pójścia za Chrystusem bardziej z bliska, aby, odważnie odpowiadając na to Boże wezwanie, przyczyniali się do budowania królestwa Bożego już tu na ziemi.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dobry Jezus, który dla naszego usprawiedliwienia dźwigał nieprawości świata, przyjął ich do swojego królestwa w niebie.

6. Módlmy się za nas, zebranych na tej Eucharystii, abyśmy szli wiernie za Chrystusem i potrafili nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć dla zbawienia innych.

Pokrzep nas, Panie Boże, i przyjmij nasze błagania, które wypowiedzieliśmy, i te, które są ukryte głęboko w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.