loading

14 tydzień zwykły

Posłuszni wezwaniu naszego Mistrza, który zaprasza nas do tego, by prosić Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo, zanieśmy do Ojca w niebie nasze prośby:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby kierując się w swoim życiu wiarą, byli w świecie zaczynem jedności całej ludzkiej rodziny.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się o prawość i szlachetność dla rządzących, aby sprawując władzę, kierowali się prawdziwym dobrem narodów, zaradzając zwłaszcza potrzebom ludzi najuboższych.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za ludzi zranionych grzechami osób poświęconych Bogu, aby Pan uzdrawiał ich serca i objawiał w różnych wydarzeniach moc swojej miłosiernej miłości, większej od każdej nieprawości.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za chorych, aby otoczeni miłością najbliższych i kompleksową opieką medyczną trwali w nadziei na powrót do zdrowia.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się za wszystkie osoby, które korzystają z wakacyjnych wyjazdów, aby był to czas wewnętrznego dojrzewania do podejmowania trwałych przyjaźni i budowania wspólnoty z innymi.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Módlmy się za nas samych, aby dar Eucharystii utwierdził nas w radości i uzdolnił do niesienia miłości tym, wśród których żyjemy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Wszechmogący Boże, Ty zawsze czuwasz nad nami i z miłością prowadzisz nas na drogach życia. Wysłuchaj nasze modlitwy i utwierdź w Twoim pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.