loading

14 września – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Bogu Ojcu, który w swojej nieskończonej Miłości dał nam swojego Syna i wydał Go za nas na śmierć, pokornie przedstawmy nasze prośby:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Prosimy za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z radością głosili Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla każdego człowieka.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Prosimy za prześladowanych chrześcijan, aby w krzyżu odnaleźli pocieszenie i nie utracili nadziei na życie wieczne.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Prosimy za niewierzących i za tych, którzy nie poznali Boga, aby dzięki świadectwu naszego życia mogli odkrywać tajemnicę chwały Bożej.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Prosimy za cierpiących na ciele i duchu, aby od Ukrzyżowanego czerpali ożywiającą i kojącą Miłość, ukazując Jego Oblicze.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Prosimy za zmarłych, którzy przeszli ostatnią Paschę, aby uczestniczyli już w pełni życia z Bogiem.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Prosimy za nas, abyśmy zaufali z całego serca Jezusowi na drodze życia i czerpali moc z Jego krzyża.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże Ojcze, Ty przez śmierć Twego Syna na krzyżu objawiłeś nam swoją nieskończoną miłość. Rozpal w nas ogień Twojej miłości, aby mogła płonąć dla Ciebie oraz naszych bliźnich i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.