loading

15 sierpnia – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wdzięczni za wielkie rzeczy, które Bóg czyni dla nas przez Maryję, przedstawmy Mu z ufnością nasze prośby:
1. Boże, Ojcze Miłosierdzia, napełniaj łaską żywej wiary dzieci Kościoła, aby były świadkami ewangelicznego życia, stając się w świecie zaczynem cywilizacji prawdy i miłości.
2. Boże pokoju, wejrzyj na cierpienie ofiar przemocy i nienawiści i spraw, aby dzięki wstawiennictwu Matki Twojego Syna, Maryi zło zostało przezwyciężone, a cała ludzka rodzina weszła na drogę przebaczenia i pojednania.
3. Boże, nasz Ojcze, w rocznicę „cudu nad Wisłą” spojrzyj z miłością na naszą Ojczyznę, strzeż wolności i ducha braterstwa, aby troska o wspólne dobro jednoczyła wszystkich jej mieszkańców.
4. Boże, Dawco wszelkich darów, wspieraj pracujących na roli, aby obfitość plonów ziemi stała się powodem dziękczynienia i ufnego zawierzenia Opatrzności.
5. Boże, Panie wieczności i czasu, dopuść naszych bliskich zmarłych do udziału w chwale nieba.
6. Boże Miłości i Życia, pobłogosław naszą wspólnotę eucharystyczną, aby każdy z nas mocą Ducha Świętego jednoczył się z ofiarą Jezusa w bezinteresownym darze z siebie.
Uwielbiamy Cię, Boże, w tajemnicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wysłuchaj nasze modlitwy i dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej kieruj naszymi krokami, abyśmy doszli do spotkania z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.