loading

15 Tydzień zwykły

Umocnieni słowem Bożym, które ma moc zmieniać nasze życie, z ufnością przedstawmy Jezusowi nasze modlitwy:

1. Chryste, udziel Ducha Świętego papieżowi, biskupom i prezbiterom, aby z gorliwością i wiarą głosili Dobrą Nowinę.

2. Chryste, udziel politykom światła prawdy i mądrości, aby kierowali się prawdziwym dobrem człowieka zgodnym z nauką Ewangelii.

3. Chryste, udziel daru rozeznania wszystkim poszukującym swojego powołania, aby nie bali się odkrywać własnej drogi i podejmowali odpowiedzialność za swoje życie.

4. Chryste, udziel wątpiącym łaski wiary, aby słuchając Twojego słowa, przylgnęli do serca Boga Ojca.

5. Chryste, udziel łaski przebaczenia naszym zmarłym, aby cieszyli się oglądaniem Boga twarzą w twarz.

6. Chryste, udziel nam otwartości, aby nasze serca stawały się dobrą glebą, na której ziarno Twojego słowa wyda obfity plon w życiu doczesnym i wiecznym.

Jezu Chryste, Ty swoim słowem oświecasz drogi naszego życia, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, które przedstawiamy Ci z wiarą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków.

Amen.