loading

15 tydzień zwykły

Stając w gotowości serca, zanośmy nasze prośby do Chrystusa bogatego w miłosierdzie:

1. Jezu Miłosierny, prosimy za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby swym życiem i postępowaniem budowali królestwo miłości.

2. Jezu Miłosierny, prosimy za narody będące w stanie wojny, aby przyjęły dar pokoju i nie wykorzystywały religii do walki i nienawiści.

3. Jezu Miłosierny, prosimy za ludzi, którzy posiadają wiele dóbr duchowych i materialnych, aby umieli dzielić się z potrzebującymi.

4. Jezu Miłosierny, prosimy za polskich parlamentarzystów, aby rozumnie strzegli nienaruszalności prawa do życia osób nienarodzonych i starszych.

5. Jezu Miłosierny, prosimy za wypoczywających na wakacjach, aby podziwianie piękna Bożego stworzenia napełniło ich życie radością i dobrem.

6. Jezu Miłosierny, prosimy za nas samych, abyśmy wierzyli w skuteczność modlitwy i dostrzegali działanie łaski Bożej w naszym życiu.

Panie Jezu, który jesteś we wszystkim i w którym wszystko ma istnienie, Tobie wyznajemy naszą miłość i oddajemy chwałę, która do Ciebie należy teraz i na wieki wieków.

Amen.