loading

15 tydzień zwykły

Zaproszeni przez Chrystusa do umiłowania Go jako najwyższego Dobra, wołajmy z ufnością:

     Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Panie.

1. Chryste, prosimy Cię o ducha prawdy, miłości i głębokiej wiary dla wszystkich pasterzy Kościoła.

     Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Panie.

2. Chryste, prosimy Cię o odwagę pójścia za Tobą dla tych, których wzywasz do życia kapłańskiego i zakonnego.

     Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Panie.

3. Chryste, prosimy Cię o wrażliwość i troskę dla rodziców i wychowawców, którzy pomagają młodym ludziom budować swoje życie na podstawie chrześcijańskich wartości.

     Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Panie.

4. Chryste, prosimy Cię o mądrych przewodników dla ludzi, którzy pogubili się na drogach swojego życia.

     Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Panie.

5. Chryste, prosimy Cię o radość przebywania w Twoim królestwie dla tych, którzy odeszli już z tego świata.

     Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Panie.

6. Chryste, prosimy Cię dla nas samych o postawę uczniostwa w naśladowaniu Twojej postawy miłości względem małych i najbardziej potrzebujących.

     Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Panie.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj nas i dodaj nam łaski i zdolności, abyśmy naśladowali Ciebie w naszych codziennych posługach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.