loading

15 tydzień zwykły DP

Do Boga Wszechmogącego, który nas zna i wie, czego potrzebujemy, zanieśmy nasze pokorne prośby.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

1. Wejrzyj Panie na misjonarzy i wszystkich głosicieli Ewangelii, aby ich wysiłki przyczyniały się do wzrostu wspólnoty Kościoła.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

2. Otaczaj Twoją opieką sprawujących władzę publiczną, aby szanowali podstawowe prawa i wolność osoby ludzkiej i w ten sposób zabiegali o pokój na świecie.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

3. Wspomagaj ludzi w podeszłym wieku, aby byli otoczeni troskliwą miłością swoich najbliższych.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

4. Wspieraj małżonków, aby żyli w wierności wobec siebie i rozwijali wzajemną miłość.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

5. Przyjmij zmarłych do swojego królestwa, aby mogli radować się oglądaniem Ciebie na wieki.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

6. Obdarzaj nas duchem męstwa, abyśmy, będąc wytrwali w trudnościach, przyczyniali się do budowania Twojego królestwa na ziemi.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Boże Wszechmogący, Ty powołujesz nas, wierzących, abyśmy się stali Twoimi dziećmi w Jezusie Chrystusie. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy zawsze Ci dziękowali za wszystko, co od Ciebie otrzymujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY