loading

15 tydzień zwykły DP

Do Jezusa Chrystusa, który zawsze jest miłosierny, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby w swojej posłudze zawsze pamiętali o najbardziej potrzebujących i zagubionych.

2. Módlmy się o pokój dla narodów będących w stanie wojny, która prowadzi do zniszczenia, wrogości i braku przebaczenia.

3. Módlmy się za wszystkie dzieła charytatywne i misyjne, szczególnie za Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, aby wspierane przez ludzi dobrej woli, mogły owocnie nieść pomoc potrzebującym.

4. Módlmy się za chorych, którzy potrzebują pomocy innych, aby znaleźli potrzebne wsparcie.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, szczególnie za tych, którzy w swoim życiu nieśli pomoc potrzebującym, aby dobry Bóg, przyjął ich do swego królestwa.

6. Módlmy się za nas, abyśmy mieli zawsze otwarte serca na potrzeby naszych bliźnich.

Panie Jezu Chryste, który z miłością pochylasz się nad każdym człowiekiem, przyjmij nasze prośby. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.