loading

15 tydzień zwykły DP

Do Boga, który najlepiej zna tęsknoty każdego człowieka oraz obdarza ludzi pokojem i zbawieniem, z wiarą i nadzieją skierujmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby zaangażowany w budowanie królestwa Bożego wszystkim ludziom głosił orędzie zbawienia.

2. Módlmy się za misjonarzy i misje na całym świecie, aby Bóg, który pragnie każdego doprowadzić do zbawienia, obdarzał łaskami i zdrowiem wszystkich zaangażowanych w dzieło ewangelizacji.

3. Módlmy się za narody udręczone wojną, konfliktami zbrojnymi, brakiem suwerenności oraz dotknięte wyzyskiem ekonomicznym, aby mogły doświadczyć trwałego pokoju, wolności i godnego poziomu życia.

4. Módlmy się za naród Starego Przymierza, aby był wierny słowu Bożemu i w zapowiedziach swoich proroków znalazł światło wskazujące na Jezusa z Nazaretu jako oczekiwanego Mesjasza Pańskiego.

5. Módlmy się za tych, którzy już odeszli do Domu Ojca, aby Jezus Chrystus, sprawiedliwy Sędzia żywych i umarłych, obdarował ich życiem wiecznym w swoim królestwie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez naszą postawę i słowa głosili Dobrą Nowinę ludziom naszych czasów, wśród których żyjemy, uczymy się i pracujemy.

Królu wieczności i czasu, przyjmij nasze gorące błagania, które do Ciebie z nadzieją zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest