loading

15 Tydzień zwykły DP

Bóg skierował ku nam swoje słowo, pragnąc, aby wydało ono owoce miłości i nawrócenia w naszym życiu. Prośmy więc o doświadczenie Jego mocy w nas i życiu całych społeczeństw.

     Objaw moc Twojego słowa!

1. Boże pełen miłości, spraw, aby Twoje słowo było umocnieniem i inspiracją do podejmowania czynów miłości dla wszystkich chrześcijan.

     Objaw moc Twojego słowa!

2. Boże, Światłości świata, oświecaj teologów, biblistów i katechetów, aby zgłębiając z gorliwością Pismo św., przyczyniali się do lepszego jego rozumienia wśród całego Twojego ludu.

     Objaw moc Twojego słowa!

3. Boże, który kierujesz nasze kroki na drogę pokoju, pozwól go doświadczyć ludziom udręczonym wojną i różnymi konfliktami.

     Objaw moc Twojego słowa!

4. Boże, Prawdo wiekuista, spraw, aby ludzie podważający Twoje słowo lub wątpiący w nie dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy doszli do odkrycia jego mocy.

     Objaw moc Twojego słowa!

5. Boże, troszczący się o każdego człowieka, skrusz mocą Twojego słowa serca ludzi trwających od lat w grzechach śmiertelnych, aby z ufnością mogli powrócić do Ciebie.

     Objaw moc Twojego słowa!

6. Boże, Źródło świętości, wlej w nasze serca pragnienie codziennego sięgania po Twoje słowo, aby ono przemieniało i oświecało nasze życie.

     Objaw moc Twojego słowa!

Boże, Ty zapewniasz nas, że, przyjmując Twoje słowo i podążając za nim, osiągniemy zbawienie. Prosimy, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen